Duty Officers – załoga okrętu

Autor: Dr Bobaz

[qsc title=’Wprowadzenie’]Wróciłem do STO po długiej przerwie i pierwsze co rzuciło mi się w oczy to nowy system załogi. Duty Officers. Ogólnie rzecz biorąc, grając w STO ma się do dyspozycji nie tylko swojego kapitana, ale także załogę. Ta dzieli się na oficerów mostka (bridge officers, BOffs) – czyli członków załogi wyższego szczebla, oficerów, oraz pozostałych załogantów – duty officers. Załoganci zajmują mniej istotne stanowiska na Liście Aktywnej (Active Roster) oraz podejmują się mniej istotnych misji dzięki systemowi przydziałów (Assignments).

Jeśli chodzi o mechanikę gry, to załoganci, określani skrótem Doffs, przedstawiani są jako przedmioty na osobnej liście, mniej więcej tak jak kandydaci na oficerów mostka. Załogantom nie można dostosować wyglądu, zmienić imienia itp. Co więcej, nie są oni reprezentowani przez model postaci w świecie gry.

Załoganci posiadają kilka wyróżniających ich cech:

QlCaXUR.jpg?1

Dział

Załoganci podzieleni są na trzy zasadnicze działy -taktyczny, inżynieryjny i naukowy. Dzielą się też bardziej szczegółowo, na departamenty. Załoganci taktyczni mogą służyć w ochronie albo na stanowiskach taktycznych, załoganci inżynieryjni mogą być na stanowiskach inżynierskich lub operacyjnych. Załoganci naukowi mogą służyć jako medycy lub naukowcy. Istnieją też załoganci cywile, czyli między innymi dyplomaci, barmani czy koloniści.

Specjalizacja

Tytuł pod imieniem załoganta to właśnie jego specjalizacja, na przykład kwatermistrz czy operator wiązki ściągającej. Specjalizacja określa, co dany załogant wnosi będąc na aktywnej liście. Dokładny opis, tego co załogant robi, opisane jest pod tytułem. Na przykład kwatermistrz (specjalizacja operacyjna) zmniejsza czas ponownego naładowania zdolności Combat Supply, a pracownik Astrometrii (specjalność naukowa) zmniejsza cooldown (czas oczekiwania) zdolności transwarp.

Cechy

Tak jak oficerowie mostka (BOffs), również załoganci mają swoje cechy. Przedstawione są jako rząd ikonek, takich jak telepata czy honorowy. Niektóre cechy wydają się mieć negatywny lub pozytywny wydźwięk, ale ich działanie (pozytywne lub negatywne) zależy od konkretnych przydziałów. W przeciwieństwie jednak do BOffów, cechy DOffów nie mają znaczenia, kiedy załogant jest przypisany do aktywnej listy. Mają one znaczenie jedynie podczas wypełniania przydziałów.

Częstość występowania i jakość

W przeciwieństwie do innych przedmiotów, częstość występowania i jakość nie idą w parze w przypadku załogantów. Fioletowi załoganci są lepsi i rzadsi od białych, ale nie wszyscy załoganci tej samej jakości występują z tą samą częstością. Klingoni w KDF i ludzie w Gwiezdnej Flocie występują często (common), większość przedstawicieli ras sprzymierzonych występuje nieczęsto (uncommon), podczas gdy rasy obce (jak Klingon służący w GF) są rzadkie (rare). Jakość jest za to wskaźnikiem tego, jak dobry jest dany DOff w grze.
W niektórych specjalizacjach istnieją niesamowicie rzadcy załoganci (Ultra Rare). Są to fioletowi załoganci, ale znacznie rzadsi niż inni fioletowi. Mają oni inne zdolności na liście – inne, a niekoniecznie lepsze.

Następny rozdział