Chronologia Star Trek Online

Autor: Smiecho

Rok 2408

Połączone armie Klingonów i Gorn najeżdżają Cestus III, a tymczasem Gwiezdna Flota organizuje obronę planety i jej mieszkańców. „Gorn mają chrapkę na to miejsce już od czasów kapitana Kirka” zauważa Jae Aaron, burmistrz Pike City. „Rzecz w tym, że my nie boimy się ani Gorn, ani Klingonów, ani nikogo innego. Nie odejdziemy, tak jak nikt nie opuszcza gry przed końcowym gwizdkiem.”

Przedstawiciele Floty starają się przekonać kolonistów do ewakuacji dla ich bezpieczeństwa, ale zdecydowana większość z nich odmawia opuszczenia planety. W głosowaniu mieszkańcy Cestus III decydują się na pozostanie i obronę domów. „Doceniamy ducha mieszkańców Cestus III, ale jednocześnie namawiamy ich, aby przynajmniej najmłodsi i schorowani zostali odesłani w bezpieczne miejsce” przekonuje Loris Brex, rzecznik Gwiezdnej Floty. „To jest wojna, nie możemy obiecać szczęśliwego zakończenia.”

Lata niestabilności i konfliktów wewnętrznych w Imperium Romulańskim zdają się dobiegać końca, gdy daty gwiezdnej 85365.28 Sela zostaje koronowana na cesarzową. Nowa władczyni nie będzie korzystać z usług pretora, a jednocześnie ma za sobą cały senat. „Środki bezpieczeństwa w stolicy zostały postawione w stan najwyższej gotowości” donosi Wywiad Floty na podstawie źródeł wewnątrz przestrzeni Romulan. „Romulanie twierdzą, że mają powody przypuszczać, iż na nową cesarzową przygotowywany jest zamach, ale tu chodzi o coś więcej. Najprawdopodobniej to pierwszy przypadek, gdy Sela pokazuje ile tak naprawdę posiadła władzy.”

Świadkowie koronacji Seli przyznają, że cała uroczystość przebiegała z tak wielkim przepychem, na jaki odbudowujące się Imperium Romulańskie może sobie pozwolić. Sela wzywa do powrotu do tradycji przodków, w tym do użycia ostrzy honoru i składania przysiąg krwi. Faktycznie – w trakcie uroczystości koronacyjnych, przed przyjęciem insygniów władzy nowa cesarzowa używa drogocennego ostrza i nacina dłoń. Gdy jej krew powoli spływa na pled z białego futra, Sela składa uroczystą przysięgę zwiększenia potęgi i utrzymania imperium nawet za cenę własnego życia.

„Tradycja znajduje coraz ważniejsze miejsce w tym nowym porządku” kontynuuje raport wywiadu. „Sela świadomie przywołuje wspomnienia o złotej erze starego świata Romulan i używa tych wspomnień do zainspirowania własnego ludu. Romulanie coraz częściej mówią o mnhei’sahe, a odnosząc się do Nova Roma nazywają ją Mol’Rihan, co oznacza „Nowy Romulus” w języku Rihannsu.”

Późnym wrześniem 2408 Gwiezdna Flota traci kontakt z bazą 236 i wysyła USS Enterprise E w celu przeprowadzenia śledztwa. „Zanik kontaktu może być wynikiem działań wojennych, ale może oznaczać coś zupełnie przeciwnego. Równie dobrze może to być zwykła awaria wyposażenia” przekonuje Brex. „Naszym głównym zmartwieniem jest bezpieczeństwo załogi bazy.”

Komitet doradców Floty przekonuje, że z powodu przejścia w stan spoczynku wielu starszych wiekiem oficerów, śmierci, jak również zwiększonego zapotrzebowania na siły do walki w wojnie z Klingonami, Gwiezdna Flota będzie musiała niedługo borykać się z problemami kadrowymi i brakiem wykwalifikowanego personelu. Komitet zaleca rewizję zasad wysyłania ekip zwiadowczych w teren, by zachęcić większą ilość osób do starań o stanowiska dowodzenia, zwiększenie poboru w Akademii oraz zmiany w strukturach dowodzenia, by jak najlepiej wykorzystać doświadczenie personelu.

„Wydaje się, że już dawno mamy za sobą czasy, gdy konieczne było odsłużenie 20 lat jako oficer, by w ogóle móc być branym pod uwagę przy awansach do struktur dowodzenia” stwierdza przewodniczący komitetu admirał Jorel Quinn. „Musimy szybko awansować wyjątkowych oficerów. Potrzebujemy, by kapitanowie prowadzili ekipy zwiadowcze. Gwiezdna Flota musi brać pod uwagę całą strukturę dowodzenia i iść naprzód. Należy zmienić przyzwyczajenia i robić to, co działa teraz, a nie to, co miało sens 30 lat temu.”

[Od tłumacza: Rok 2408 jest ostatnim przed grą. Zgodnie z chronologią Star Trek wydarzenia, na które ma wpływ gracz w Star Trek Online, dzieją się w roku 2409.]

Poprzedni rozdział