Chronologia Star Trek Online

Autor: Melnikor

Rok 2403

Daty gwiezdnej 80344.81 sieć blokująca przesył na rodzimy świat Gorn przestaje działać po tym, jak Klingońska flota blokująca planetę niszczy z chirurgiczną precyzją planetarną sieć energetyczną. W mniej niż 50 minut po jej unieszkodliwieniu pierwsze Klingońskie oddziały inwazyjne przesyłają się na powierzchnię planety.

Pozostałości sił lądowych Gorn tworzą ostatnie linie obrony wokół kluczowych obszarów. Spora część populacji chwyta za broń, chcąc chronić swoje domy i rodziny. Klingoni nie wykazują jednak chęci walki z cywilną milicją i gromadzą swoje siły do ataku na stolicę.
Dwadzieścia osiem godzin po lądowaniu pierwszego Klingona na rodzimej planecie Gorn oddziały z Piątej Floty wkraczają do królewskiego pałacu, a Hegemonia Gorn upada przed Imperium Klingońskim.

Po tym jak król Gorn Slathis poddaje się i gwarantuje, że ocalałe siły Gorn na planecie nie zaatakują Klingonów, generał Klag zgadza się nie brać w niewolę cywili i ogłasza prawa stanu wojennego obejmujące większość populacji.

„Klingoni zdają się niemalże troszczyć o Gorn.” komentuje admirał Jorel Quinn w Illuminating the City of Light, programie Federation News Service. „Byli bardzo ostrożni, aby nie dać ludności powodu do rewolty. To nie jest typowe zachowanie dla Klingonów na nowo podbitym świecie. Dlaczego tak było, wyjaśniło się po przybyciu J’mpoka.”

Generał Klag miał tydzień czasu przed przybyciem kanclerza J’mpoka z I.K.S. Vo’quv na ustabilizowanie sytuacji na Gorn. Po lądowaniu i spotkaniu z królem Slathisem J’mpok rozkazał przygotowanie ogólnoplanetarnej transmisji, a Klingońska Flota miała wzmocnić siłę przekazu, aby dotarła ona do większości kolonii i jednostek Gorn. Podczas transmisji Klingoni ujawnili, że premier, szef wywiadu oraz wielu wysokich rangą członków rządu Hegemonii i wojska jest szpiegami Undine. Wszyscy zostali natychmiast straceni.
„Oto prawdziwa twarz qa’meH quv.” komentuje J’mpok. „My bronimy Kwadrantu Alfa, a nie go niszczymy.”

Konserwatywni Klingoni w Wysokiej Radzie domagają się egzekucji króla Slathisa wraz z rodziną – nie chcą, aby stali się oni ogniskową dla rewolucjonistów. „Podbiliśmy ich. Teraz powinniśmy nimi rządzić.” nawołuje Radny Marab. „Nie ma miejsca dla króla w naszym Imperium.”

Po długich rozważaniach Kanclerz J’mpok decyduje się na ofiarowanie Gorn autonomii, tak długo jak poprzysięgają wasalstwo Imperium Klingońskiemu. Slathis zgadza się, a w ramach porozumienia otrzymuje miejsce w Klingońskiej Wysokiej Radzie bez prawa głosu. Piąta Flota KDF opuszcza przestrzeń Gorn.

„Klingoni przygarnęli Orionów. Podbili Gorn. Rasy takie jak Nausicaanie czują pismo nosem. Federacja ma chyba konkurencję w dziedzinie tworzenia koalicji.” Tag Morkek z Tellar News Service.

Jedynym ciosem dla Klingonów tego roku było odejście Imperatora Kahlessa. Pod koniec roku Kahless zebrał drużynę z Zakonu Bat’leth i odleciał na pokładzie I.K.S. Batlh. Kahless pozostawił wiadomość mówiącą, że Klingoni nie potrzebują już dłużej jego przewodnictwa i wyrusza szukać nowych bitw do stoczenia. Obiecał jednak powrócić, gdy Klingoni będą go najbardziej potrzebować.

Za swój udział w ujawnieniu zagrożenia ze strony Undine w Hegemonii Gorn kapitan Ja’rod otrzymuje ofertę miejsca w Wysokiej Radzie. Ja’rod odmawia i dowodzi dalej I.K.S. Kang. „Póki w pełni nie udowodnię swej wartości dla Imperium” Ja’rod przemówił do Rady „Póty nie zasługuję na zasiadanie między Wami. Powrócę na Qo’noS jako bohater, bądź wcale.”

W przestrzeni Romulan konflikt między pretor Taris a generałem Velalem powiększa rozłamy w podzielonym Imperium. Kevatras i Abraxas Prime ofiarowują swoje wsparcie rebelii, dając siłom Velala i Seli długo oczekiwane bezpieczne porty z bazami zaopatrzeniowymi.

Nagły koniec wojny przychodzi daty gwiezdnej 80957.96, gdy siły Romulańskiej Drugiej Floty przybywają na Rator III.

„Pretor zamknęła się w swoich komnatach kilka dni temu i nie dopuszcza nikogo do siebie.” jak donosi agent Wywiadu Gwiezdnej Floty. „Jej sztab zdołał wyważyć drzwi gdy flota Seli weszła na orbitę. Podejrzewam, iż chcieli zabrać ją w bezpieczne miejsce, ale jej już nie było.” Dokładne przeszukanie pałacu nie dało efektu. Tal Shiar rozszerzyło poszukiwania na całe Nova Rome, ale pretor Taris zniknęła.
Velal z Selą wylądowali w Nova Rome w chwili, kiedy poszukiwania pretor wciąż trwały, i udali się wprost do Senatu.

„Sela wygłosiła piękną przemowę o swojej lojalności wobec Romulan i przyjaźni z Senatem, ani razu nie wspomniała o tuzinach Warbirdów na orbicie ponad ich głowami.” relacjonuje Mira Mandel z Federation News Service. „Nikt nie był zdziwiony kiedy senatorowie zaczęli się prześcigać w okazywaniu jej swojej lojalności.”

Senat mianował jednogłośnie Selę pretorem, a generała Velala głównodowodzącym romulańską flotą. Rządy pretor Taris dobiegły końca.

Poprzedni rozdział Następny rozdział