Chronologia Star Trek Online

Autor: Smiecho

Rok 2400

Połączone siły Gorn i Nausican początkowo odpierają natarcie Klingonów, zyskując tym samym ich uznanie za zaciekłość w walce. „Gorn się nie poddają” stwierdza K’Mek, kapitan IKS Veqlargh. „Walczą niemal tak dobrze, jak Klingoni.”

Obserwatorzy Gwiezdnej Floty zauważają, że tym razem zwycięstwo może Klingonom nie przyjść łatwo. „Gorn walczą o swój dom” mówi admirał Jorel Quinn. „Będą sprawiać, że Klingoni zapłacą swoją krwią za każdy zdobyty metr przestrzeni.”

Ze swojej strony Federacja wzmacnia posterunki i kolonie wzdłuż granicy z przestrzenią Klingonów i rozpoczyna przygotowania na wypadek działań wojennych. Rozkazy z Floty mówią jednak wyraźnie o unikaniu konfrontacji. „Bronimy obywateli i własności Federacji” stwierdza rzecznik Gwiezdnej Floty Marie Durant. „Ale nie mamy żadnego interesu w tym, by zaangażować się w sprawy Klingonów i Gorn.”

Rada Federacji podejmuje uchwałę uznającą wojnę Klingonów z Gorn za bezprawną i łamiącą przyjęte postanowienia z Khitomer i Jankata. Zarówno Klingoni jak i Gorn ignorują zdanie Rady.

„Uważam, że to tylko pokazuje, jak bardzo działania Rady są dziś nieskuteczne” stwierdza Milla Van w sieci Trill News Network. „I co zrobią niedługo? Uznają za bezprawne nadmierne wydzielanie ciepła w kuźniach na Vulkanie?”

Niemoc Rady Federacji ogranicza w znacznym stopniu zabiegi dyplomatyczne, ale pomimo to w ciągu roku Ambasador Worf i przedstawiciele Federacji starają się wielokrotnie skontaktować z kanclerzem J’Mpokiem oraz członkami Wysokiej Rady, by przekonać ich o konieczności wznowienia sojuszu pomiędzy Imperium Klingońskim i Federacją oraz przyjazdu na konferencję z prezydentem Federacji Aennikiem Okegiem. Niestety ich prośby są odrzucane. „Wojna pochłania wiele czasu Wysokiej Rady” wyjaśnia Okeg reporterom z Federation News Service. „Będziemy wyciągać do nich przyjazną dłoń. Kiedy nadejdzie odpowiednia pora, Klingoni sami zrozumieją, że pragniemy, aby wszelkie niesnaski poszły w niepamięć.”

Wielkim dyplomatycznym sukcesem Federacji jest normalizacja stosunków pomiędzy Kardasją i Bajoranami. Od czasu, gdy Bajor dołączył do Federacji było kwestią priorytetową zarówno dla Federacji jak i dla Rady Datapa, by do końca rozliczyć kilka ostatnich kwestii pomiędzy tymi dwoma światami. Podczas daty gwiezdnej 77418.94 Kardasja uruchamia ambasadę na Bajor, a wszelkie wymagania wizowe zostają anulowane. „Ponad trzydzieści lat zajęło wyleczenie blizn po Okupacji” mówi doradca kardasjańskiej Rady Detapa Natima Lang podczas uroczystości otwarcia ambasady. „Tak jak kwitnie Bajor tego wiosennego poranka, tak powinny wzrastać więzy przyjaźni i wierności między naszymi narodami.”

Komandor Harry Kim zostaje mianowany szefem bezpieczeństwa na Starbase 11. Oprócz swoich obowiązków w bazie Kim pomaga organizować usprawnienia w systemach obronnych bazy i placówek wzdłuż strefy neutralnej.

W oświadczeniu przekazanym Deep Space 9 Założyciele wypierają się jakichkolwiek związków ze Zmiennokształtnymi w kwadrantach Alfa i Beta mówiąc, że wszelkie działania Zmiennokształtnych bez ich autoryzacji są bezprawne. Lakoniczne oświadczenie może dotyczyć Laasa, ale wywiad Gwiezdnej Floty wierzy, że to odpowiedź na raporty o infiltracji Undine.

Na Nova Roma Pretor Taris ściera się po raz kolejny z Senatem Romulan w sprawie planu dalszego ograniczenia jej uprawnień. Taris pojawia się osobiście przed Senatem, by argumentować przeciwko tej propozycji. „W przypadku braku władzy, a jednocześnie na czas wyjątkowych wstrząsów w kwadrantach Alfa i Beta” mówi Taris „musimy przemawiać jednym głosem do galaktyki. Tylko rozszerzenie zakresu uprawnień Pretora pozwoli na stabilność i siłę. Chór z brakiem harmonii prowadzi do chaosu.”

Taris przekonuje do siebie kilku senatorów, ale generalna niechęć do jej osoby pośród Romulan skazuje na porażkę jej apel o poszerzenie uprawnień. Tymczasem Senat przystępuje do wykonywania planu ograniczenia władzy Pretora.

Kolejnym problemem dla Taris mogą okazać się przechwycone przez agentów wywiadu Gwiezdnej Floty transmisje z Nova Roma do dalekich planet w kwadrancie Beta. Wiadomości wskazują na nieprawidłowości w raportach o śmierci generała Teboka i zniszczeniu IRW Alth’lndor. Wywiad Floty donosi, że Sela nakazała swoim szpiegom śledztwo, by znaleźć prawdę o tej sprawie.

Poprzedni rozdział Następny rozdział