Chronologia Star Trek Online

Autor: cinus

[qsc title=’Rok 2382′]Niestabilność Imperium Romulańskiego w dalszym ciągu jest głównym powodem zmartwień kwadrantów Alfa i Beta. Utrata planet rolniczych zajętych przez Imperium Donatry stawia państwo rządzone przez Tal’aurę wobec wizji głodu. Romulańskie fabryki i elektrownie nie mogą zwiększyć produkcji bez metali ciężkich i dilithium, które dawniej napływały z Remusa.

By uniknąć kryzysu, Tal’aura zgodziła się przyjąć dostawy żywności z Federacji, jednakowoż wciąż odmawia podjęcia się przez nią negocjacji pomiędzy zwaśnionymi stronami twierdząc, iż jest to wewnętrzna sprawa Imperium.

Zadanie odbicia zajętych planet powierzone zostaje dowódcy floty Tomalakowi, który z kolei mianuje Admirał Taris swoim zastępcą i nakazuje zreorganizowanie pozostałych sił wojskowych Imperium.

W celu stabilizacji sytuacji na samym Romulusie, Tal’aura zgadza się na odtworzenie Senatu; jego skład zostaje ustalony bezpośrednio przez Pretora. Przywódcy ruchu zjednoczeniowego Vulcan i Romulan domagają się swojego przedstawicielstwa, lecz Tal’aura odmawia. Nowy Senat wzbudza także złość u wysoko postawionych rodzin romulańskich, jako że ich rola we władzy uległa znacznemu zmniejszeniu. Twierdzą oni, że przez stulecia organizacja, jaką jest Senat, była równorzędnym partnerem dla Pretora rządzącego państwem, zaś marionetka utworzona przez Tal’aurę tego zadania spełnić nie może. Ród Tellusa posuwa się nawet do wycofania swoich przedstawicieli z marionetkowego rządu.

Imperium Klingońskie wykorzystując słabość Romulan zajmuje Khitomer i sektor do niego przylegający. Rada Federacji krytykuje to posunięcie, lecz ambasador K’mtok twierdzi, iż Imperium po prostu odebrało terytorium, które prawnie do Klingonów należy.

Ruch zjednoczeniowy, którego plany znalezienia dla siebie miejsca w rządzie romulańskim zostały pokrzyżowane, rozpoczyna naciski na Radę Federacji. Wobec sprzeciwu Kanclerza T’Los z Vulcana, który twierdzi, że nie da się przewidzieć efektów takiego zjednoczenia, zaś efekty sytuacji przeciwnej można, jedyną logiczną opcją wydaje się być ochrona vulcańskiego trybu życia; Rada nie podejmuje żadnej decyzji i odkłada sprawę na później.

Sprawą poważnego zainteresowania analityków Federacji stają się prawa sztucznych form życia. Daty gwiezdnej 60334.46 admirał Owen Paris z Starfleet Research and Development rozkazuje zabranie mobilnego holo-emitera przywiezionego przez USS Voyager na badania do Galor IV. AHM, zwany także jako Doktor stara się zablokować przeniesienie emitera, twierdząc, iż jest on czującą istotą która przez lata działała jako oficer Gwiezdnej Floty, zaś urządzenie jest mu potrzebne by normalnie żyć i wykonywać obowiązki. Sąd wstrzymuje przeniesienie emitera do czasu dokładniejszego zbadania sprawy.

Bajoranie i ich sojusznicy kontynuują presję wobec Kardasjan, by ci ostatni wydali członków swojego rządu którzy popełnili zbrodnie wojenne. W przeciągu czterech miesięcy, 472 Kardasjan poszukiwanych przez Bajoran znika z Kardasji Prime. Rząd kardasjański deklaruje, iż próbuje określić położenie swoich obywateli. Bajoranie nie wierząc w to, wysuwają oskarżenia, iż to rząd pomaga zbrodniarzom się ukrywać.

Ro Laren kończy odsiadywać wyrok w więzieniu Federacji i wraca na Bajor, gdzie też zostaje przydzielona jako szef ochrony na Deep Space Nine.

Źródło: Star Trek Online

Poprzedni rozdział Następny rozdział