Chronologia Star Trek Online

Autor: Melnikor

Rok 2398

Po sześciu latach raportów, paneli i sporów prawnych Rada Federacji zatwierdza zasadę podwójnego obywatelstwa. Opcja ta umożliwia obywatelom światów niezrzeszonych ubieganie się o prawo stałego pobytu i inne przywileje bez zrywania wszelkich więzi ze swoim światem rodzinnym. Osoby o podwójnym obywatelstwie mogą żyć i pracować w dowolnym miejscu w Federacji, ubiegać się o dotacje Federacji, a nawet głosować w wyborach Federacji. Podlegają oni jurysdykcji prawnej obu podmiotów politycznych, których są obywatelami. Jednakże rodzimy świat aplikanta również musi wyrazić zgodę na podwójne obywatelstwo.

Fundacja Soonga i inne grupy sztucznych form życia domagają się rozszerzenia ustawy na sztuczne fomy życia, Rada Federacji odmawia. Sztuczne formy życia muszą albo zdać testy ustanowione przez Sąd Najwyższy Federacji, aby uzyskać pełne obywatelstwo, albo zostają one uznane za własność. Nie ma złotego środka.

Rada Detapa na Kardasji Prime szybko zatwierdza prawo pozwalające Kardasjanom na otrzymanie podwójnego obywatelstwa Federacji. Również Wielki Nagus Rom wywiera nacisk na Kongres Gospodarczy Ferengich, który wyraża zgodę na udział w programie po zakupieniu specjalnej licencji obywatelstwa.

Dziesiątki niezrzeszonych światów zezwala na tę opcję swoim obywatelom, ale Wysoka Rada na Qo’noS odmawia pójścia w ich ślady. Odmowa blokuje możliwość ubiegania się o obywatelstwo Federacji Klingonom, którzy nie chcą zrywać więzi łączących ich z Imperium.

Rhea, geolog Ferengi pracujący na Ziemi, jako pierwszy otrzymuje podwójne obywatelstwo w ramach nowego programu. „Jestem dumny z bycia częścią Federacji, ale to Ferenginar jest moim domem” – powiedział Rhea. -b”Kosztowało mnie to kilka sztabek latinum, ale warte jest każdego paska.”

Prezydent Federacji Aennik Okeg był zwolennikiem podwójnego obywatelstwa. To dzięki jego wpływom program odniósł sukces. Pozyskanie licznych nowych wyborców z programu zapewniło mu znaczną przewagę w wyścigu o reelekcję nad kandydatami z Alpha Centauri i Trill. W swoim expose przemówił do Klingonów. „Były między nami różnice, ale połączeni jesteśmy silniejsi niż osobno. Jedność jest drogą honoru.”

Gwiezdna Flota: porucznik Naomi Wildman otrzymała przydział na stanowisko sternika na USS Hathaway. Miral Paris, kolejne z dzieci urodzonych na pokładzie USS Voyager, wstępuje do Akademi Gwiezdnej Floty.

Obecność Paris w gronie wstępujących do Akademi ma duże znaczenie dla osób znających Klingońskie wierzenia. Niektóre z wiadomości o Paris i nowych rekrutach nawiązuje do legendy o kuvah’magh, Klingońskiej postaci religijnej uznawanej przez niektórych za proroka. Po próbie dostania się reporterów na teren Akademii Flota opublikowała oświadczenie Paris proszącej o prywatność. „Jestem studentką, nie Zbawicielem” możemy przeczytać w jego części „Pozwólcie mi i moim kolegom na naukę w spokoju i prywatności.”

Daty gwiezdnej 75705.90 federacyjne rozmowy pokojowe pomiędzy Imperium Kliongońskim i Hegemonią Gorn zostają przerwane przez wybuch niszczący ośrodek na Casperia Prime, w którym prowadzone były negocjacje.

Siedem osób zostało ciężko rannych w wybuchu, w tym ambasador K’mtok z Qo’noS i Mira Genstra, mediatorka mianowana z ramienia Federacji. Genstra po ustabilizowaniu zostaje ewakuowana na rodzinny Betazed, ale K’mtok umiera w czasie operacji na pokładzie IKS Gorkon.

Załoga Gorkona współpracuje z kapitanem Datą z USS Enterprise-E w celu zbadania przyczyn wybuchu. Odkrywają, że ładunek wybuchowy z żywicy ultritium został ukryty w wózku z napojami, który został dostarczony na salę, gdzie znajdowali się delegaci. Ponieważ żywica ultritium była powszechnie używana, urządzenie nie zostało wykryte przez czujniki bezpieczeństwa. Pomimo iż początkowo sądzono, że urządzenie zostało umieszczone przez pracownika ośrodka, szybko zostają odkryte powiązania z grupą Klingońskich ekstremistów. Ślad widzie z powrotem do Toral’a, syna Durasa, który jest poszukiwany za zbrodnie przeciw Federacji jak i Imperium. Gorkon ściga statek Toral’a do sektora Archanis, jednak temu udaje się uciec.

Federacja próbuje wznowić rozmowy pokojowe, jednak zarówno Klingoni jak i Gorn wycofują swoich delegatów. Zawieszenia broni nie będzie.

„Gdybym wierzył w teorie spiskowe, wspomniałbym, że K’mtok został powołany przez kanclerza Martoka, a teraz drzwi otwierają się przed J’mpokiem umożliwiając mu powołania jednego ze swoich sojuszników na stanowisko ambasadora w Federacji. Ale nie zamierzam tego robić, bo nie snuję teorii spiskowych „, powiedział Tag Morkek, analityk polityczny z Tellar News Service.

Generał Tebok mianuje generała Velala dowódcą Romulańskiej Drugiej Floty, co zostaje odebrane jako umyślna zniewaga pretor Taris. Velal w przeszłości otwarcie krytykował pretor i jej politykę. Był też jednym z urzędników odpowiedzialnych za negocjowanie porozumienia, na mocy którego Kevatras pozostał pod kontrolą Romulan.

Informator Wywiadu Gwiezdnej Floty zameldował, że Laas, znany Zmienny, przybył wraz z dwoma innymi Zmiennymi na Devos. Kiedy Laas był ostatnio widziany poszukiwał on innych Zmiennych wysłanych do Kwadrantu Alfa w charakterze obserwatorów. To czy ci Zmienni należeli do tej grupy pozostaje niewiadomą.

Źródło: Star Trek Online

Poprzedni rozdział Następny rozdział