Bridge Officers – załoga mostka

Jako że spotkałem się ostatnio z licznymi pytaniami na powyższy temat, oto krótki opis/instruktaż na temat Bridge Officerów (BOff), ich umiejętności i systemu stanowisk statków.

1. Jak pozyskać i zatrudnić nowego oficera?

Sposobów zdobycia nowego BOffa jest kilka:

  • jako nagroda za ukończenie pewnych misji lub uzyskanie odpowiedniego levelu
  • zakup od NPC w Earth Space Dock
  • zakup od innego gracza na Exchange lub bezpośrednio poprzez Trade
  • zakup w C-Store za ZEN
  • jako nagroda za misje doff

Nowy BOff po zameldowaniu się winien automatycznie wywołać okienko czynności rekrutacyjnych:

ZfGZwPH.jpg?1

Join – przyjęcie BOffa do załogi, wymaga wolnego miejsca na liście zatrudnionych, slot „(No Officer)” (z lewej strony zdjęcia poniżej). Kolejne sloty zyskuje się przy awansie głównej postaci na wyższą rangę (konto silver 1 slot, konto gold 2 sloty) lub poprzez zakup w C-Store za CP.
Not now – odesłanie BOffa na listę oczekujących (Przycisk ‚Show’ na dole okna, zdjęcie poniżej). Dwuklik kandydata na liście wywołuje ponownie okienko czynności rekrutacyjnych.

Jhxf8QR.jpg?1

2. Jak uzyskać dostęp do kolejnych umiejętności?

Umiejętności BOff podobnie jak u postaci gracza podzielone są według dwóch kluczy: rangi oraz space/ground. Są to jednak skille aktywne, czyli wymagające ręcznego uruchomienia za każdym razem.

bu9wxbe.jpg?1

Każdy Oficer może mieć wybrane na raz tylko cztery skille kosmiczne i naziemne (space i ground) podzielone na cztery rangi, kolejno: Ensign, Liutenent, Lt. Commander, Commander (po jednym na każdą rangę, nie ma możliwości posiadania np. dwóch skilli rangi Ensign). Dostęp do umiejętności wyższej rangi wymaga awansowania BOffa na adekwatny stopień. Awans odbywa się poprzez  przycisk ‚Promote’ na dole okna Skills wybranego oficera.

3. Mój BOff ma maksymalny stopień jednak nie mogę używać niektórych jego skilli w kosmosie. Dlaczego?

Dzieje się tak za sprawą systemu Ship Stations – zależnie od posiadanego typu okrętu (Escort, Crusier, Science itp.) i jego poziomu (Tier) układ stanowisk jest różny.

3e1NnpH.jpg

Podobnie jak skille BOffów tak samo stanowiska podzielone są na rangi, a co za tym idzie obsługiwane umiejętności (podświetlone sloty). Tak więc aby móc użyć skill naukowy z rangi Commandor wymagane jest stanowisko rangi Commandor Science (pokazywany statek go nie posiada, szary slot). Nie przeszkadza to jednak w korzystaniu z skilli niższych rang danego oficera.

4a. Jak nauczyć oficera nowego zestawu umiejętności?

Na początek warto zaznaczyć iż nie posiadamy pełnej swobody w rozkładzie skilli. Oznacza to że każda ranga ma z góry określony zestaw dostępnych umiejętności, czyli zdolności Ensign nie przypiszemy np. do rangi Liutenent i na odwrót.

Aby nauczyć naszego oficera nowej umiejętności potrzebny będzie nam specjalny podręcznik- Training Manual, zawierający instrukcje odpowiedniej umiejętności. Mamy trzy możliwości ich pozyskania:

4.1 U trenera

Sposób ten umożliwia zakup podręcznika dowolnej rangi o maksymalnym poziomie II.

Trenera znaleźć można np. Na dolnym poziomie pomieszczenia pod biurem Admirała (Skrajnie prawa sala na mapie).

mPGsy3N.jpg?1

Po rozpoczęciu rozmowy i wybraniu „Store” pojawia się okno wyboru podręczników. Lista pogrupowana jest na umiejętności naziemne (G) oraz kosmiczne (S) i zależnie od specjalizacji oficerów. Jakość podręcznika (rarity) odpowiada randze umiejętności: Common – Ensign, Uncommon – Liutenent, Rare – Lt. Commander, V.Rare – Commander

ApXAmYi.jpg?2

4.2 U swojego Kapitana

Każdy kapitan może za pomocą R&D wyprodukować instrukcje dla umiejętności na poziomie III. To do jakich umiejętności będzie miał dostęp zależy od liczby i sposobu rozdysponowania punktów umiejętności w drzewku skilli kapitana. Wytworzonymi tak przedmiotami można swobodnie handlować i wymieniać się.

4.3 U innego Kapitana/ Na giełdzie (Exchange)

Skoro podręcznikami z wcześniejszej metody można handlować, tak więc jeśli Ty nie możesz wytworzyć potrzebnej książki to kup/wymień/dostań ją od kogoś kto może.

4.4 Od kandydata na Bridge Officer’a

Niektóre ze skilli poziomu III można zdobyć jedynie poprzez wejście w posiadanie Bridge Officer Candidate znającego już daną umiejętność. Aby wydobyć z niego podręcznik dla tej umiejętności należy wejść w okno Kandydatów (przycisk „Show” na dole zakładki Stations) i tam wybrać opcję „Create Manual”

cccsSwL.jpg?1

W nowo otwartym oknie wybieramy interesującą nas umiejętność i klikamy „Choose Manual”. Po stworzeniu dla nas podręcznika kandydat zostanie usunięty z naszej listy oczekujących oficerów.

4b. Właściwy trening oficera

Skoro mamy już odpowiedni podręcznik pora zagonić naszego oficera do jego lektury. W tym celu otwieramy zakładkę „Skills” oficera którego chcemy wytrenować. Następnie wybieramy slot z odpowiednią rangą oraz typem (space, ground). Pozostaje już wtedy tylko kliknąć „Learn” przy interesującej nasz umiejętności. Cała procedura poza zużyciem Trining Manual kosztować nas będzie drobną sumę Expertise.

Możemy tutaj również zobaczyć jakich innych umiejętności może nauczyć się nasz oficer.

2tCZsSw.jpg?1

5. Wyszkolenie w nowej specjalizacji

Bridge Officer’owi podobnie jak postać naszego Kapitana mają dostęp do dodatkowych (obok taktycznej, inżynieryjnej i naukowej) specjalizacji które odblokowują im dostęp do nowych zestawów umiejętności, żeby móc z nich jednak skorzystać okręt musi posiadać odpowiednie stanowisko. Na raz oficer może mieć aktywną tylko jedną dodatkową specjalizację.

Szkolenie w specjalizacji odbywa się poprzez przycisk „Specialization” w prawym górnym rogu okna „Skills”. Tak jak przy nauce nowych umiejętności potrzebny jest specjalny item – Specialization Qualification. Możemy go albo wyprodukować sami poprzez R&D (dostęp do projektu wymaga wydanych minimum 10 punktów w adekwatnej specjalizacji u naszego kapitana) lub zakupić/dostać od innego gracza.

6. Zmiana zestawu umiejętności

Jako iż nasz oficer może znać więcej niż jeden skill z danej rangi, ale tylko jeden może być naraz aktywny, konieczne staje się ustawienie do jakiego zestawu umiejętności będziemy mieli dostęp w walce. Mamy dwie możliwości jak to zrobić.

6.1 Zakładka ‚Skills’

Podobnie jak przy nauce nowych umiejętności wybieramy jakiej rangi umiejętność nas interesuje i klikamy interesujący nas skill z pośród już wyuczonych. Ustawione tak zdolności stają się domyślnym schematem dla danego oficera.

6.2 Zakładka ‚Stations’

Tutaj wybieramy najpierw interesujące nas stanowisko i oficera, które zostanie rozwinięte po prawej stronie okna. Tam jak w poprzedniej metodzie określamy interesującą nas rangę i zaznaczamy wybraną umiejętność. Dostępny tutaj przycisk reset przywraca oficerowi jego domyślny schemat umiejętności.

ltMbCoG.jpg?1

7. Jak mam zwolnić oficera?

Zwolnienie ze służby wybranego oficera odbywa się poprzez Career Options -> Discharge (Zakładka Status). W polu tekstowym okienka które nam wyskoczy jako potwierdzenie wpisujemy własnoręcznie imię BOff’a, w okienku co prawda od razu się ono znajduje, lecz jest to tylko sygnał gdzie należy pisać. Na koniec wystarczy kliknąć OK i pomachać oficerowi na pożegnanie. Zwolniony oficer zabiera ze sobą całe przydzielone wyposażenie, należy więc pamiętać aby mu je wcześniej odebrać jeśli nie chcecie go stracić.

8. Mam zielonego i niebieskiego kandydata na oficera. Czym się różnią?

Oficerowie tak samo jak przedmioty w grze posiadają swoistą jakość: common, uncommon, rare, very rare. U BOffów jakość ta przekłada się na siłę traitów (niezmienialny zestaw wrodzonych cech) w sposób następujący:

  • Common BOff – 2x Standard trait i 2x Basic trait
  • Uncommon BOff – 3x Standard trait i 1x Basic trait.
  • Rare BOff – 2x Standard trait, 1x Basic trait i 1x Superior trait.
  • Very rare BOff – 2x Standard trait i 2x Superior trait.

Gdzie trait „standard” posiada dwukrotność siły „basic”, a „superior” trzykrotność.
Jeśli np. Basic trait daje 2,5% bonus wtedy Standard trait da nam 5%, a Superior trait 7,5%.